Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) 2007 yılında ülkemizin 11 saygın sektörel ve bölgesel derneğinin bir araya gelmesiyle, alanında ilk ve tek çatı örgütü olarak kuruldu. MHGF, birlikteliğin getirdiği güçle, her platformda ve her düzeyde sektörün çıkarlarını koruma, gelişimine katkı sağlama ve gelecek vizyonunu oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir.

“Değişmeyen tek şey değişim” prensibini dikkate alarak hızla değişen şartlar ve ihtiyaçlara dönük bir yapılanmayla yola çıkan MHGF, İşbirliği ve güç birliğinin önemine inanarak, Finanstan, mesleki eğitime, koordinasyondan, sosyal sorumluluk alanlarına kadar başlatacağı yeni projeleriyle sektörün bütün sorularına cevap arayacaktır. Çözüm ortaklarıyla gerçekleştirdiği projeleri ve üyeleriyle yaptığı oryantasyon çalışmaları hayal ettiği geleceğe giden somut adımlarıdır.

 • İş dünyasının gönüllü, bağımsız temsilcisi ve ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Ulusal rekabet gücünün artırılmasına ve uluslararası entegrasyona yardımcı olmak.
 • Ülke genelinde iş dünyasının güvendiği ve tercih ettiği çatı örgütü olmak,
 • Bölgelerarası kalkınmışlık farkını azaltacak politika ve faaliyetlerle üyelerinin rekabet gücünü artırmak,
 • İş dünyasının ortak sesi olmak, iş dünyasının sorunlarına sahip çıkacak temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek,
 • Ekonomi politikalarına yön vermek,
 • İş dünyasını ilgilendiren sorunlara çözümler üretmek,
 • Bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek, uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak.
 • Bağımsızlık
 • Şeffaflık
 • Gönüllülük